Lần cuối cùng điều này xảy ra với Bitcoin là 8 tháng trước

21

Sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử gần đây đã xóa sạch sự nhiệt tình của các nhà đầu tư, nhiều người trong số họ đã dự đoán một thị trường tăng giá mới và đã cùng nhau nhảy vào cuộc trong vài tháng qua.

Chỉ số sợ hãi và tham lam phổ biến của Bitcoin đã bước vào lãnh thổ “sợ hãi” vào ngày 18 tháng 8 (ngày BTC giảm mạnh xuống gần 25.000 đô la) và vẫn ở đó kể từ đó. Lần cuối cùng chỉ báo này lóe lên “nỗi sợ hãi” trong bốn ngày liên tiếp là vào tháng 1, khi giá trị của tài sản kỹ thuật số chính dưới 20.000 đô la.