LEASH của Shiba Inu bùng nổ sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch lớn

19