Lượng nắm giữ Bitcoin của Hut 8 tăng 65%, nhưng doanh thu giảm mạnh

20

Công cụ khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Canada – Hut 8 Mining – đã công bố kết quả tài chính hàng năm và hàng quý cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Công ty đã quản lý để tăng sản lượng khai thác của mình hơn 28% so với năm trước và tăng doanh thu theo luật định lên 16,9 triệu đô la C. Tuy nhiên, việc giảm giá Bitcoin, biến động giá điện và sự gia tăng độ khó của mạng đã không tránh khỏi.

  • Trong năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, doanh thu của Hut 8 đã giảm hơn 13% xuống còn 150,7 triệu đô la Canada, so với 173,8 triệu đô la Canada vào năm 2021.
  • Về mặt tích cực, công ty đã khai thác được 3.568 bitcoin vào năm ngoái. Đây là mức tăng 28,1% so với năm 2021, được cho là do tỷ lệ băm tăng do mở rộng các giàn khai thác và hoạt động khai thác.
  • Giám đốc điều hành Jaime Leverton nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng năm 2022 sẽ là thời điểm đầy thách thức đối với toàn ngành, nhưng ông tin rằng công ty của mình đang “hoạt động tốt”. Giám đốc điều hành tiếp tục nói thêm,

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc hoạt động này khi chúng tôi làm việc để hoàn thành việc kết hợp kinh doanh với UBTC và bắt đầu hoạt động như một tổ chức khai thác tài sản kỹ thuật số, lưu ký, vận hành cơ sở hạ tầng lưu ký và tổ chức điện toán hiệu suất cao đã đăng ký tại Hoa Kỳ.”

  • Đến cuối năm 2022, Hut 8 sẽ có tổng số dư là 9.086 bitcoin được lưu giữ, với mức vốn hóa thị trường là 203,6 triệu đô la, được mô tả là “tự khai thác, không có gánh nặng”.
  • Ngoài ra, vào Q4, 100% bitcoin tự khai thác đã bị tạm giữ.
  • Lợi nhuận khai thác trong năm là 60,4 triệu đô la C, giảm hơn 44% so với 108,1 triệu đô la C vào năm 2021, công ty cho biết, phần lớn là do giá bitcoin trung bình thấp hơn và chi phí điện trung bình cao hơn.
  • Hut 8 Mining đã công bố kế hoạch hợp nhất với Bitcoin America vào tháng trước để thành lập Hut 8 Corp, hay “New Hut”.