Mã thông báo đặt cược thanh khoản ETH giảm 8% mỗi ngày, Bitcoin dừng ở mức 28.000 đô la: Theo dõi cuối tuần

64