Mã thông báo LEASH của Shiba Inu giảm mạnh sau thông báo đáng thất vọng, nhưng sẽ còn nhiều hơn nữa

21