MetaMask tuyên bố không có lỗ hổng ví nào trong vụ hack 10 triệu đô la

30