Mọi con mắt đổ dồn vào XRP ở mức 0,48 đô la khi phe bò mất đà (Phân tích giá Ripple)

74