Mọi thứ đều ổn, không có vấn đề về cây cầu, nguyên nhân gây ra sự cố Shibarium

21

Shytoshi Kusama, nhà phát triển chính của Shiba Inu, giải quyết tình trạng hỗn loạn gần đây trong cộng đồng tiền điện tử liên quan đến các vấn đề mà Shibarium phải đối mặt khi ra mắt.

  • BẰNG khoai tây được mã hóa Các báo cáo trước đó cho biết việc triển khai Shibarium đang gặp phải các vấn đề, bao gồm cả các giao dịch bị đình trệ.
  • Theo báo cáo, Shytoshi Kusama thừa nhận những vấn đề này và nói rằng có một lượng lớn ETH bị mắc kẹt trong cây cầu Shibarium và không thể lấy lại được.
  • Kusama đã giải quyết tình huống trên trong một bài đăng trên blog vừa được xuất bản và nói rằng mọi thứ đều ổn.

Hãy giải quyết chuyện tào lao này. Không có vấn đề bắc cầu nào, bất kỳ ảnh chụp màn hình nào bạn nhìn thấy mà tôi cho rằng mọi vấn đề đều là giả mạo và tiền của bạn được an toàn.

câu chuyện đang phát triển