Một tuần sau khi ra mắt Stablecoin, PayPal bổ nhiệm CEO mới

25