Mt. Gox bắt đầu hoàn trả Bitcoin, liệu nó có ảnh hưởng đến giá không?

91