Nếu mức quan trọng này được giữ vững, XRP có thể tăng mạnh lên tới 0,9 đô la (Phân tích giá Ripple)

24