Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng rút tiền điện tử: ‘Đó vẫn là một sòng bạc’

32