Nguồn cung hoạt động cuối cùng là 5 năm trước, hiện ở mức 30%

22

Nhà cung cấp thông tin dữ liệu tiền điện tử Glassnode ước tính rằng khoảng 29,14% nguồn cung lưu thông của Bitcoin đã hoạt động lần cuối cách đây 5 năm trở lên.

Cho đến nay, tổng số tài sản kỹ thuật số chính được khai thác là khoảng 19,45 triệu BTC, có nghĩa là 5,67 triệu BTC đã không hoạt động kể từ năm 2017 trở lên.