Nhà phân tích ARK Invest cảnh báo Hoa Kỳ sẽ đánh mất sự thống trị của tiền điện tử so với UAE, các quốc gia khác

16