Những kẻ lừa đảo tiền điện tử được cho là đã đánh cắp 4 triệu đô la bằng cách sử dụng quảng cáo tìm kiếm của Google

69