PEPE giảm 20% hàng ngày, Bitcoin (BTC) phá vỡ 27.000 USD (Theo dõi thị trường)

20