PEPE giảm hơn 20% trong tuần, BTC giảm xuống dưới 26.000 USD (Theo dõi thị trường)

23