Riot bảo vệ hoạt động khai thác Bitcoin trước những cáo buộc sai lầm của NYT

29