Ripple (XRP) có xu hướng giảm khi dòng tiền thể chế tích cực

17