Ripple (XRP) đánh bại Shiba Inu (SHIB) về chỉ số này, nhưng có một nhược điểm

24