Ripple (XRP) phá vỡ trên 0,5 đô la trong khi Bitcoin tiếp tục gặp khó khăn ở mức 28.000 đô la (Theo dõi thị trường)

32