RLB tăng lên 0,2 đô la, Bitcoin dừng lại trên 29.000 đô la (Theo dõi thị trường)

23