RUNE của THORChain tăng 20% ​​trong một ngày, Bitcoin (BTC) dừng ở mức 29.000 đô la (Theo dõi cuối tuần)

23