SHIB giảm mạnh 7% mỗi ngày, có thể giảm thấp đến mức nào? 3 điều cần theo dõi trong tuần này (Phân tích giá Shiba Inu)

29