Shiba Inu (SHIB) dẫn đầu đợt tăng giá hàng tuần, tuyên chiến Meme với X

26