Shiba Inu (SHIB) đạt mức tăng hàng tuần 12%, Bitcoin gần 29.000 đô la: Theo dõi thị trường

20