Sri Lanka bác bỏ ý tưởng dùng Bitcoin để chống tham nhũng của Tim Draper

219