Stacks (STX) Tăng 13% mỗi ngày, Bitcoin dừng ở mức 29.000 đô la (Theo dõi thị trường)

31