Stellar (XLM) bùng nổ 10% mỗi ngày, Bitcoin (BTC) đứng ở mức 26 nghìn đô la: Theo dõi thị trường

22