Strike chuyển trụ sở toàn cầu đến El Salvador, mở rộng ra 65 quốc gia

19