Sự bình yên trước cơn bão? Sự hợp nhất của Bitcoin quanh mức 26.000 USD sắp kết thúc (Phân tích giá BTC)

37