Sự bình yên trước cơn bão?Bitcoin gần 29 nghìn đô la, SHIB tăng vọt nhờ tin tức về Binance: Theo dõi thị trường

24