sự phục hồi của Shiba Inu (SHIB) sắp diễn ra?Áp lực bán lớn đã tan, diễn biến hôm nay

23