Sự thống trị của bitcoin đạt mức cao nhất trong 4 tháng khi các altcoin mất đà (Theo dõi thị trường)

30