Tác giả sách bán chạy nhất giải thích lý do tại sao Bitcoin sẽ đạt 100.000 đô la

33