Tăng giá trên Bitcoin?Những người khổng lồ tài chính này đã mua cổ phiếu MicroStrategy trị giá 75 triệu đô la

60