Tàu lượn siêu tốc khổng lồ của INJ, nhưng mức kháng cự 9 đô la vẫn còn, điều gì tiếp theo? (Phân tích giá tiêm)

78