Taylor Swift phản đối giao dịch tiền điện tử đáng ngờ, từ bỏ 100 triệu đô la

23