Theo dõi thị trường: Sự thống trị của Bitcoin đạt gần 50%, giá BTC tăng lên 28.000 USD

27