Thị trường tiền điện tử giảm 30 tỷ đô la mỗi ngày do LDO, ARB giảm 5% (Theo dõi thị trường)

55