Thị trường tiền điện tử mất 90 tỷ đô la trong 2 ngày khi BTC giảm xuống dưới 28.000 đô la: Theo dõi thị trường

24