Thị trường tiền điện tử thêm 25 tỷ đô la trong vài giờ, Bitcoin tăng vọt lên 30.000 đô la: Theo dõi thị trường

24