ThorChain lập kỷ lục 355 triệu USD giao dịch trong một ngày

35