Tin tặc khai thác sàn GDAC của Hàn Quốc, mất hơn 14 triệu USD

52