Tổng thống Biden thừa nhận sự yếu kém của các ngân hàng Hoa Kỳ, Bitcoin chùn bước

87