12:37 14-01-2022 172 lượt xem

TA: Ethereum sắp tăng giá lần nữa lên 3.500 đô la: Sự phục hồi vẫn chưa kết thúc

TA: Ethereum sắp tăng giá lần nữa lên 3.500 đô la: Sự phục hồi vẫn chưa kết thúc
  • Ethereum bắt đầu điều chỉnh giảm từ vùng kháng cự $ 3.400.
  • Giá đang giao dịch trên $ 3.250 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với mức hỗ trợ gần $ 3,300 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền có thể bắt đầu một đợt tăng mới nếu nó duy trì trên vùng hỗ trợ $ 3.250.

Giá Ethereum điều chỉnh thấp hơn

Ethereum bắt đầu tăng mạnh trên vùng kháng cự $ 3,320. ETH thậm chí đã phá vỡ vùng kháng cự $ 3.400 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ, nhưng không có động lượng.

Mức cao đã được hình thành gần $ 3,412 và giá hiện đang điều chỉnh mức tăng. Giá Ether đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ $ 3,320. Đã có sự phá vỡ dưới mức thoái lui Fib 23,6% của mức tăng quan trọng từ mức thấp 2.931 đô la lên mức cao nhất là 3.412 đô la.

Bên cạnh đó, đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với mức hỗ trợ gần $ 3,300 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD. Nó hiện đang giao dịch trên $ 3.250 và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Source: ETHUSD on TradingView.com

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $ 3,300. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $ 3,320. Một động thái rõ ràng trên mức $ 3,320 có thể bắt đầu một đợt tăng khác trong thời gian tới. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $ 3,400, trên đó giá ether có thể kiểm tra $ 3,480. Bất kỳ khoản tăng nào nữa có thể đưa giá về mức $ 3,550 trong thời gian tới.

Giảm giới hạn trong ETH?

Nếu ethereum không bắt đầu tăng mới trên mức $ 3,320, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 3.250. Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $ 3,175.

Nó ở gần mức thoái lui Fib 50% của mức tăng chính từ mức thấp 2.931 đô la lên mức cao nhất là 3.412 đô la. Việc giảm xuống dưới mức $ 3,175 có thể đẩy giá về phía vùng $ 3,115. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể khiến giá lên tới 3.000 đô la.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờMACD cho ETH / USD đang dần mất tốc độ trong vùng giảm giá.

RSI hàng giờRSI cho ETH / USD trên mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $ 3.250

Mức kháng cự chính – $ 3,320

Dịch bởi: tienkythuatso.com
Từ khóa:
Bài viết liên quan