Tron (TRX) tăng 7% mỗi ngày, Bitcoin (BTC) dưới 27.000 đô la: Theo dõi thị trường

12