Tỷ phú này ước mình sẽ mua Bitcoin với giá 100 đô la, nhưng không phải tất cả chúng ta

23