Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Kennedy quảng bá Bitcoin như một nơi trú ẩn an toàn

86