Vàng so sánh với Bitcoin như thế nào sau khi giảm 7% trong hai tuần, xóa sạch mọi lợi nhuận hàng năm?

30